Hoe wordt een bouwtekening luxe villa gemaakt?

Hoe wordt een bouwtekening luxe villa gemaakt?

maart 22, 2021 0 Door Rik Veldhuizen

Voor heel wat mensen geldt dat ze vandaag de dag aanzienlijk meer geld in hun woning investeren in vergelijking met vroeger. Dit zorgt ervoor dat er niet zelden over wordt gegaan tot de realisatie van een prachtige luxe villa. Ben ook jij één van de mensen die met deze gedachte speelt? Dan zal je kunnen vaststellen dat een bouwtekening luxe villa laten maken geen overbodige luxe is. Door het laten opmaken van een dergelijke bouwtekening zal je kunnen vaststellen dat er tijdens een latere fase van het bouwproject geen discussie kan ontstaan over de afgesproken wensen. Bovendien kan op deze manier ook zeer eenvoudig de bouwvergunning worden aangevraagd. Wil jij graag meer ontdekken over het laten maken van een dergelijke bouwtekening? Lees dan vooral snel verder!

Is een bouwtekening luxe villa wel een vereiste?

In de basis geldt voor een bouwtekening dat je niet over de wettelijke verplichting beschikt om ze te laten maken. Er is echter een uitzondering. Die wettelijke verplichting is er namelijk wel degelijk op het moment dat er een vergunningsaanvraag dient te gebeuren. Van zodra er een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd zal je kunnen vaststellen dat de bouwtekening daar dan ook verplicht deel van dient uit te maken. Los van dit gegeven zal je kunnen vaststellen dat het eigenlijk in de praktijk altijd meer dan de moeite waard is om een bouwtekening luxe villa te laten maken. Enkel en alleen zo kan je namelijk heel wat vervelende discussies voorkomen.

In welke verschillende vormen bestaat zo’n bouwtekening?

Het is van belang om er rekening mee te houden dat een bouwtekening luxe villa eigenlijk bestaat in heel wat verschillende vormen. Voor menig aantal mensen geldt tegenwoordig nog steeds dat zij er van uit gaan dat een bouwtekening altijd precies hetzelfde is. Dat is dus niet correct, integendeel. Voor een dergelijke tekening geldt dan ook dat ze kan voorkomen onder de vorm van:

  • Een bestektekening;
  • Een constructietekening;
  • Een installatietekening;
  • Een detailtekening;
  • Een ontwerptekening;

Bovenstaande voorbeelden zijn ook nog lang niet alles. Bouwtekeningen kunnen bijvoorbeeld ook werktekeningen of schetstekeningen zijn. Welk type tekening jij uiteindelijk nodig zal hebben zal in de praktijk altijd worden bepaald door het soort werkzaamheden die je wenst te laten uitvoeren.

Met welke kosten dien je ongeveer rekening te houden?

Het spreekt voor zich dat je voor de realisatie van je bouwtekening luxe villa ook altijd rekening zal willen houden met de kostprijs die er aan het laten maken van een dergelijke tekening verbonden is. Bij een luxe villa spreekt het voor zich dat er rekening mee moet worden gehouden dat de tekening wellicht behoorlijk complex zal zijn. Dit zorgt ervoor dat je automatisch aan iets hogere kosten ligt. Toch vallen deze kosten nog altijd erg goed mee. In principe zou je in dit geval dan ook rekening kunnen houden met een kostenplaatje van om en bij de 1.200 à 1.250 euro. 

Bovenstaande kosten lijken op het eerste zicht misschien een beetje vervelend, maar geloof ons als we zeggen dat ze heel wat problemen kunnen voorkomen. Enkel en alleen door een bouwtekening te laten maken voor je luxe villa kan je immers heel wat discussie richting de toekomst voorkomen.